Published on October 20, 2020

JAK SE (NE)PŘIPRAVIT NA KONEC UHLÍ: POUČENÍ Z NĚMECKA PRO SPRAVEDLIVÉ A VČASNÉ VYŘAZENÍ UHLÍ

Doba uhelná se v Evropě chýlí ke konci. Rozhodnutí Německa (druhé největší uhelné země
v EU) opustit výrobu energie z uhlí a jeho těžbu je součástí tohoto trendu a vysílá důležitý
signál pro celý svět. Německé řešení odstavení uhelných kapacit sice dotčeným regionům
poskytuje podporu pro překonání přechodné fáze, má ale zároveň mnoho slabých míst.
Ostatní země, ve kterých proces vyjednávání odklonu od uhlí probíhá, by si měly dát
pozor, aby tyto chyby neopakovaly. Následujících devět ponaučení z německých
zkušeností proto může sloužit zdroj inspirace pro ostatní…

Download pdf