Published on October 23, 2019

Analýza výsledkov aktivít a odporúčania pre budovanie kapacít pre transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

Cieľom materiálu je navrhnúť nástroje a odporúčania pre budovanie kapacít, potrebné pre úspešnú a udržateľnú realizáciu vízie transformácie uhoľného regiónu horná Nitra na atraktívny a sebestačný región, kde sa bude ekonomika rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým prepojením na iné ekonomické centrá.

Prečítajte si analýzu.