Published on February 6, 2018

Horná Nitra začala tvoriť akčný plán rozvoja po útlme ťažby uhlia

, Lenka Ilčíková (CEPA, Bankwatch), Juraj Melichár (CEPA, Bankwatch)

Predstavitelia vlády, regiónu, mesta Prievidza začali tvoriť Akčný plán rozvoja hornej Nitry, jedného z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny v transformácii spustených Európskou komisiou.

ZMOHN ako regionálny člen Združenia miest a obcí Slovenska a súčasne reprezentant a hovorca miest a obcí hornej Nitry ohlásilo na podujatí 10. Januára zámer vytvorenia Akčného plánu rozvoja hornej Nitry, slovenského uhoľného regiónu. Do tvorby akčného plánu sa zapoja predstavitelia vlády, regiónu, mesta Prievidza ako aj Európskej komisie.

Horná Nitra ja jedným z troch pilotných regiónov novej Platformy pre uhoľné regióny v transformácii. Platformu spustila Európska komisia v decembri s cieľom pomôcť európskym regiónom, hľadajúcim budúcnosť bez uhlia, ponúkajúc priamu pomoc a spoluprácu s ostatnými regiónami. Európska platforma je postavená na myšlienke spolupráce miestnych, národných a medzinárodných aktérov a je príležitosťou pre naštartovanie dlhodobo udržateľných projektov a tvorbu nových pracovných miest.

Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov podporil myšlienky tvorby akčného plánu a dodal, že výhodou rozvoja na hornej Nitre je, že ľudia na hornej Nitre môžu predvídať, plánovať, tvoriť a byť pripravení.

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja iniciatívu osobne podporil a zdôraznil, že bude robiť všetko preto, aby sa pracovné miesta zachovali v regióne hornej Nitry.

Predseda Združenia miest a obcí hornej Nitry Vojtech Čičmanec vyzdvihol zapojenie miestnych, národných a medzinárodných aktérov a spomenul, že musia začať riešiť v regióne to, čo ich spája a citlivo posudzovať problémy, na ktoré nemajú jednotný názor.

Ešte začiatkom roka 2017 hovorili predstavitelia baní o tom, že uvítajú diskusiu o regionálnom rozvoji. Organizátorov pracovného stretnutia pre tvorbu akčného plánu spoločnosť však informovali, že konverziu uhoľného priemyslu a transformáciu uhoľných regiónov považujú za problém, ktorého riešenie si vyžaduje najvyššiu úroveň, teda účasť štátu a európskych štruktúr, a vzhľadom na to, že jeho rozsah výrazne presahuje možnosti a kompetencie regiónu, nevidí spoločnosť dôvod zúčastniť sa pracovného stretnutia.

Konkrétny termín útlmu ťažby a spaľovania hnedého uhlia stále nie je stanovený. Ministri súčasnej vlády zvyčajne spomínajú, v súvislosti so zlepšovaním prenosovej sústavy, rok 2022 alebo 2023.

V niektorých obciach útm ťažby hnedého uhlia však už nastal. Podľa starostu Sebedražia obec zatiaľ nemá žiadne informácie o budúcom využívaní prázdnych budov a nepoužívaných zariadení nachádzajúcich sa v katastri obce.

Lenka Ilčíková z organizácie Priatelia zeme – CEPA uzatvára: Myšlienka tvorby akčného plánu pre rozvoj regiónu so zainteresovaním všetkých aktétov – lokálnych, národných a medzinárodných je skvelá. Bolo by len užitočné, keby sa do diskusie zapojili aj bane.