Published on September 30, 2021

Odporúčania implementačných expertov pre spoločnú koordináciu v území

Mestá a obce v regióne hornej Nitry   majú záujem prispieť k  formulovaniu kvalitných výziev z Fondu spravodlivej transformácie. Zároveň sa samosprávy a ich projektové manažérky a manažéri zhodujú na potrebe spolupracovať a ‘uvažovať nad rámec svojho katastra’.

V najbližších rokoch sa očakáva tlak na samosprávy aby dekarbonizovali, pritiahli pre zamestnávateľov pracovnú silu a popasovali sa so starnutím obyvateľstva. Horná Nitra má výhodu. Vďaka už prebiehajúcemu transformačnému procesu má prednostný prístup k špecifickým finančným zdrojom a  pripravuje koordinačné a implementačné kapacity v samosprávach v okresoch Prievidza a Partizánske. Jestvuje potenciál pre zlepšenie ich spolupráce a koordinácie.