Published on July 17, 2023

Хорни Иржетин – от заплаха за заличаване до справедлив енергиен преход

Заедно с представители на мрежата CEE Bankwatch, посетихме Хорни Иржетин като част от проучвателно пътуване в минните райони в Чехия, с цел събиране на добри примери за провеждане на справедлив енергиен преход във въглищни региони.

Хорни Иржетин е живописен град в Северна Бохемия, в Устецкия край (Ústí), в който живеят около 3, 000 души. Днес той впечатлява с красивото си училище насред зелен парк и със сплотената местна общност.

Но ситуацията в града невинаги е била лесна. Устецкият край е един от въглищните региони в Чехия, а територията около Хорни Иржетин е доминиран от мината за лигнитни въглища ČSA (Czechoslovak Army). Разширението на мината в периода от откриването ѝ през 1960-те години, до края на 90-те, коства съществуването на 7 града около Хорни Иржетин. Агресивното разширение на мината води и до липсата на езера в региона – всички реки в околността са пресушени, за да могат да бъдат прокарани тръби около мината. Само на километър от мината, Хорни Иржетин е бил на път да последва съдбата на останалите близки градове – според плановете на минната компания, той е бил един от следващите градове, които е следвало да бъдат обезлюдени, премахнати от картата и погълнати от мината.

Днес обаче, Хорни Иржетин е пример за зелен град, с амбиции да изключи напълно използването на енергия от изкопаеми горива от енергийния микс. Кметът Владимир Буржт има основната заслуга за това. Самият той роден в близко село, което е било погълнато от мината, Бурт си поставя за цел да спаси Хорни Иржетин и в продължение на години се противопоставя на плановете на ČSA. Изключително уважаван от местната общност, той успява да обедини жителите на Хорни Иржетин въпреки опитите на въглищната компания да разедини хората. Днес той е подкрепен в мисията си да направи Хорни Иржетин истински зелен град от инженерите Индржих Габриел и неговия баща Ярослав Габриел – енергийните управители на града. Тяхната роля е от решаващо значение, тъй като част от задълженията им включат това да подпомагат най-уязвимите хора в прехода към зелена енергия.

Един такъв пример е програмата за енергийна ефективност, насочена конкретно към пенсионери. За да се насърчи сградното обновяване, правителството дава 600 евро за всеки подменен прозорец, като максималната сума, която едно домакинство може да получи е, 6 000 евро. Разбира се, за да могат пенсионерите да се възползват от тази програма, е необходимо да имат информацията за нея, за което е отговорен Габриел. В ролята си на енергиен съветник, той се среща с възрастните хора, разказва им за програмата и им помага по време на процеса. „В някои случаи беше лесно”, казва той, „само ни изпращат снимка на прозореца, ние я качваме в портала и управляващия орган одобрява плащането. В други случаи, обаче, трябва да се отиде на оглед и да се прецени какъв е най-добрият вариант.”

В града отоплението е на индивидуални бойлери, а пък електричеството е собственост на общината. В допълнение на програмата за подкрепа за енергийна ефективност, жителите са подкрепени със средства от европейските фондове за подмяна на котлите на въглища към екологични алтернативи. Габриел казва, че най-предпочитаният вариант са каскадните термопомпи, които също така се използват и за затопляне на водата. Освен високата им ефективност, едно от най-големите предимства на каскадните помпи е, че напълно задоволяват потреблението през зимата.

За да се снабди града с електричество, общината залага на фотоволтаици, инсталирани на покривите на общински сгради. В момента са инсталирани мощности от 47 kWp на покрива на училището и 20 kWp на покрива на станцията за пречистване на отпадъчни води. Предстои да се сложат фотоволтаици и на покрива на старческия дом, като инсталациите се поставят с предимство върху енергоемките сгради.

За да се избегне загубата на електричество е поставен трансформатор с високо напрежение, който служи и за съхранение на електричество. Така енергията, произведена в града, се потребява основно в него; за съжаление, Буржт казва, че при връщане към националната електропреносна мрежа, печалбите за общината са малки.

Това е и една от причините, поради които той е критичен към чешкото правителство – „Чешкото правителство определено изостава по отношение на зелената енергия, единият от големите пропуски е, проблемът с присъединяването на индивидуалните потребители с фотоволтаици към мрежата. Общините са тези, които са по-амбициозни и се притесняваме от това, че повечето средства се разпределят към големите фирми, а по-малките играчи получават много малко подкрепа.”

Въпреки това, развитието на Хорни Иржетин е впечатляващо. Макар и с недостатъчна подкрепа от страна на държавата, кметът и енергийните му управители доказват, че с високо ниво на амбиция, могат да се постигнат високи резултати. Общината иска да ангажира и най-малките, като в основното училище често се организират проекти на екологична тематика, както и учебни пътувания до близките мини, тецове и места в процес на рекултивация. Затова и особено ключово е широкото включване на местната общност и всички засегнати страни. В крайна сметка, развитието на града зависи както от силните местни институции, така и от подкрепата на местно ниво, а общите им усилия водят до запазването на Хорни Иржетин на картата.

Хорни Иржетин – от заплаха за заличаване до справедлив енергиен преход – За Земята (zazemiata.org)