Articles by Ventzeslava Kojouharova

Хорни Иржетин – от заплаха за заличаване до справедлив енергиен преход

July 17, 2023

Заедно с представители на мрежата CEE Bankwatch, посетихме Хорни Иржетин като част от проучвателно пътуване в минните райони в Чехия, с цел събиране на добри примери за провеждане на...

Read more