Published on July 7, 2020

Česká státní těžební společnost chce uzavřít všechny černouhelné doly již v roce 2021 nebo 2022

, Nicole Princlova (Centre for Transport and Energy)

Nejnovější návrh představenstva státní společnosti OKD, která byla těžce zasažena propuknutím nemoci COVID-19 mezi horníky, doporučuje definitivní odstavení všech svých dolů již v roce 2021 nebo 2022. OKD je jediným producentem černého uhlí v ČR a celkem pět dolů poskytuje zaměstnání 8400 lidem, z nichž 2 000 jsou cizinci, zejména z Polska. Od roku 2018 je jediným akcionářem OKD státní společnost Prisko, která je přímo ovládána vládou.

COVID-19 mezi horníky OKD

Začátkem července společnost začala postupně omezovat těžbu ve svých černouhelných dolech na Karvinsku a začala pracovat na zajištění pracovišť pro dlouhodobou odstávku. Mluvčí společnosti uvedla, že těžba bude na šest týdnů přerušena kvůli rozsáhlému testování v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih, které ukázalo, že více než 20% horníků bylo pozitivních na COVID-19. Společnost dříve přerušila těžbu v dole Darkov, odkud se virus původně začal šířit.

Podle organizace Greenpeace [1] OKD udělala chybu, když nebyl přerušen provoz dolu Darkov bezprostředně po zjištění prvních případů, čímž umožnila šíření viru mezi svými zaměstnanci i v dalších dolech. Greenpeace proto oficiálně podalo trestní oznámení na vedení OKD pro podezření z šíření nakažlivé choroby.

Slabá finanční situace

Nejnovější zprávy od členů představenstva OKD, které naznačují uzavření dolů již v roce 2021 nebo 2022, uvítala řada organizací působících v oblasti klimatu a životního prostředí, a to navzdory důvodům, že se nejedná o žádný ambiciózní pokrokový přístup nebo o snahu dosáhnout klimatických závazků. Není to tak dávno, co ministerstvo financí uvažovalo o finanční injekci, která by pomohla udržet tuto těžební společnost naživu, přestože podobná investice by byla nesmírně krátkozraká (pokles cen na akciových trzích) a nerentabilní.

Řada organizací podepsala otevřený dopis [2], v němž vyzvala vládu, aby investovala spíše do lidí a pracovních míst než do upadajícího odvětví těžby černého uhlí. Veřejné prostředky by měly být investovány do udržitelných zelených projektů, které vytváří hodnotu a lepší životní podmínky pro obyvatele, a neměly by být vynakládány na resuscitaci odvětví, které nemá budoucnost.

Navzdory obrovskému ekonomickému dopadu koronavirové krize se nezdá, že by EU byla ochotná se odchýlit od své zelené cesty. „Současná situace s OKD dokazuje, že musíme urychlit úsilí o přípravu našich uhelných regionů na postupné vyřazování uhlí. Výsledné ztráty pracovních míst musí být zmírněny řádným financováním a dobře načasovanými smysluplnými investicemi, které pomohou diverzifikovat ekonomiku, “uvedla Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku.

Je také důležité zaměřit se na místní komunity a ještě více na horníky, kteří si zaslouží finanční a sociální podporu, až společnost zavře a propustí svých 8 400 zaměstnanců. Vláda bude muset najít způsob, jak pro Moravskoslezský region zajistit co nejvíce finančních prostředků z Evropské unie, a přijít na to, jak transformovat a modernizovat místní infrastrukturu, aby se vytvořilo vhodné prostředí pro skutečně spravedlivou transformaci.