Published on November 23, 2020

Česká Stínová uhelná komise požaduje útlum těžby uhlí do roku 2031

, Nicole Princlova (Centre for Transport and Energy)

Zdroj fotografie: Limity jsme my: https://twitter.com/LimityJsmeMy/status/1328306024533647365

V reakci na to, že českou vládní Uhelnou komisi tvoří zejména politici a zástupci uhelných lobbistických skupin, zřídili čeští občané a ochránci životního prostředí Stínovou uhelnou komisi, která dle jejich slov lépe hájí zájmy společnosti jako celku.

Stínová uhelná komise se zformovala v polovině roku a sestává z 12 členů, kteří pocházejí z různých uhelných regionů a místních komunit, akademického prostředí či neziskového sektoru energetiky. Mezi nimi jsou odborníci na životní prostředí, právo nebo třeba psychologii.

Zatímco oficiální Uhelná komise projednává několik možných dat konce uhlí, která nejsou v souladu s podmínkami Pařížské klimatické dohody (2033, 2038 a 2043), Stínová uhelná komise požaduje, aby se od výroby elektřiny spalováním uhlí odstoupilo nejpozději do roku 2031.

Stínový orgán míní, že vládní komise podceňuje potenciál obnovitelných zdrojů energie v zemi a že chybně – navíc bez důkazů – tvrdí, že je pro energetickou nezávislost země uhlí klíčové. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček opakovaně hlásá, že nelze dopustit, aby byla Česká republika závislá na dodávkách energie ze zahraničí – a to přesto, že většina energie z těch nejšpinavějších uhelných elektráren je v současné době vyvážena a pro český energetický mix není nezbytná.

„Uhelná komise při rozhodování o termínu konce uhlí nepočítá s potenciálem obnovitelných zdrojů energie, který v Česku máme. Doporučujeme vládě zadat vypracování studie s ambicióznějšími cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030,“ říká Alexander Ač, klimatolog a člen Stínové uhelné komise. Vládní Uhelná komise navíc nedostatečně zvážila rizika spojená s investicemi do plynných fosilních paliv a výstavbou nových jaderných bloků.

Think-tank EMBER, organizace Bloomberg NEF a společnosti Energynautics a McKinsey v nedávné době publikovaly své studie, v nichž představují několik možných scénářů odklonu od uhlí v Česku a ukázují, že dřívější konec uhlí je možný. Organizace Fakta o klimatu zveřejnila detailní porovnání všech těchto možných strategií a znázornila tak, že všechny počítají s mnohem menším podílem uhelné energie v roce 2030 než neuspokojivý a ambice postrádající Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu.

Fakta o klimatu: Srovnání scénářů transformace elektroenergetiky ČR (listopad 2020)

Uhelná komise své rozhodnutí o datu útlumu těžby uhlí oficiálně oznámí 4. prosince. Mladí aktivisté za klima budou až do té doby okupovat ministerstvo životního prostředí a dožadovat se dřívějšího konce uhlí – více o okupační akci se dočtete tady.

Zdroj fotografie: Limity jsme my: https://twitter.com/LimityJsmeMy/status/1328306024533647365