Published on December 16, 2021

Český uhelný severozápad čeká kreativní transformace. Rozvoji kraje pomůže síť tvůrčích center

Václava Marková, Centrum pro dopravu a energetiku

V Ústeckém kraji má do budoucna vzniknout síť tvůrčích center. Cílem projektu je podpořit místní kulturní a kreativní odvětví a přechod kraje od uhelné energetiky k novým odvětvím. Finanční podporu chtějí autoři projektu získat z evropského Fondu spravedlivé transformace.

Do proměny Ústeckého kraje by se mohlo zapojit až 15 tvůrčích center. Ta poskytnou zázemí a poradenství lidem z kreativního odvětví. Každý z tvůrčích spotů bude sídlit v jiném městě regionu. Navzájem budou spolupracovat tak, aby tvořily podpůrnou kreativní síť v rámci celého kraje.

Vedle základních služeb z oblasti poradenství, které nabídnou všechna centra, se každé specificky zaměří na jednu vybranou oblast kulturního a kreativního odvětví. Může jít od herního průmyslu, přes řemeslnou výrobu až po výtvarné umění. Konkrétní podoba jednotlivých center je zatím v jednání.

Kreativitu nelze vyčerpat

Myšlenka vytvořit síť kreativců vznikla zhruba před rokem a půl. V té době se spojila skupina lidí z neziskové, státní i soukromé sféry, aby společně vymysleli, jak podpořit rozvoj kulturního a kreativního odvětví v kraji. Následně vznikla platforma Kreativní.uk. Jejím cílem je skrze podporu kreativity pomoci přeměně uhelného regionu.

„Jak uvádíme na webu kreativni.uk, kreativitu nelze vyčerpat a čím více ji používáte, tím více jí máte. Byla by chyba tenhle jedinečný zdroj nezapojit do přeměny strukturálně postižených krajů,“ uvedla Lucie Podrápská z Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK), jež je součástí kreativní platformy.

Vedle Inovačního centra se na tvorbě platformy Kreativní.uk a projektu tvůrčích center podílí zástupci a zástupkyně Ústeckého kraje, místní pobočky agentury CzechInvest, Veřejný sál Hraničář a dalších více než patnáct partnerů z celého kraje. Právě Hraničář v Ústí nad Labem se má stát centrem celé kreativní sítě.

Je nutné investovat do lidí

Podpora kultury a kreativního průmyslu má potenciál zabránit odlivu mladých lidí z kraje, vytvořit nová pracovní místa a přispět k tvorbě HDP. „Kulturní a kreativní odvětví už dlouhá léta pozitivně proměňují image průmyslových regionů v Evropě a pokud jde o HDP, tak mají přinejmenším stejný ekonomický přínos jako tradiční průmysl,“ vysvětli Jiří Řehák, hejtmanův náměstek hejtmana pro kulturu a cestovní ruch.

„Pokud chceme udržet v kraji mladé lidi, je třeba dát jim příležitost k seberealizaci. Všichni mluví o nutnosti investic do lidí namísto do betonu, a tohle je přesně ten případ, kdy se počáteční podpora do aktivit místních talentů může kraji mnohonásobně vrátit,“ dodal náměstek.

Ústecký kraj je jedním ze tří uhelných regionů, které se v České republice nacházejí. Společně s Karlovarským a Moravskoslezským krajem si z Fondu spravedlivé transformace rozdělí zhruba 43 miliard korun.

Během letošního roku vybírali zástupci krajů tzv. strategické projekty, které by měly zásadním způsobem přispět k přeměně jejich regionu. Ačkoliv měl projekt tvůrčích center v Ústeckém kraji nejlepší hodnocení a vykazoval velký transformační potenciál, vedení kraje jej nakonec za strategický projekt neoznačilo. Jeho tvůrci proto plánují využít výzev chystaného Operačního programu Spravedlivé transformace.