Published on June 29, 2020

Obyvatelé obcí v polských uhelných regionech naléhají na vládu, aby je zapojila do rozhodování o jejich budoucnosti

Zatímco polská vláda připravuje plány na transformaci svých uhelných regionů, které by jí umožnily využít finanční prostředky z Fondu pro spravedlivou transformaci (ten nabízí členským zemím EU podporu výši 40 miliard EUR), občané dotčených polských regionů se dožadují větší míry participace a chtějí se na plánovacím procesu podílet.

36 místních obcí a komunit činných v polských uhelných regionech podepsalo na začátku června dopis adresovaný polské vládě, v němž žádají, aby je zapojila do procesu plánování budoucnosti jejich regionů.

Dopis, který je společnou iniciativou WWF Polsko a Polish Green Network (členská skupina Bankwatch), je reakcí na skutečnost, že polské Ministerstvo pro rozvojové fondy a regionální politiku nezahájilo konzultační proces, který by přispěl k plánování, ani nezveřejnilo časový harmonogram aktivit.

“Zapojení veřejnosti je nezbytným prvkem při tvorbě teritoriálních plánů pro spravedlivou transformaci,“ píše se v dopise. “Zajistilo by to transparentní pochopení toho, jaký je očekávaný směr rozvoje regionu, obohatilo by to analýzu dostupných zdrojů a umožnilo získat podporu společnosti pro provádění změn.”

Ve středu 27. května oznámila Evropská komise výrazné navýšení Fondu spravedlivého transformace z 7,5 miliard na 40 miliard. Tyto finanční prostředky mají být alokované pouze na financování transformačních projektů v regionech členských zemí EU závislých na fosilních palivech. Aby tyto peníze mohly být využíty, musí dané země předložit tzv. teritoriální plány stanovující vizi budování alternativních modelů v rámci spravedlivé transformace regionů závislých na uhlí.

Zatímco Evropská komise vyzvala k maximálně inkluzívnímu procesu vytváření regionálních plánů, místní obce a občanská společnost v Polsku, které podepsaly tento dopis, upozorňují na riziko, že proces utváření teritorílních plánů nemusí být v Polsku zas tak transparentní a participativní, jak je nutné. Dopis podepsali mimo jiné i starostové obcí jako jsou Konin, Walbrzych, Bytom, Jastrzebie-Zdroj, Rybnik, Kleczew a Imielin, kteří se právě nejvíce obávají, že jejich komunity nebudou do procesu plánování zapojeny vůbec.

Marta Anczewska z WWF Polsko okomentovala situaci následovně: „Fond spravedlivé transformace má za cíl podporovat vytváření nových pracovišť přizpůsobených potřebám obyvatel a potenciálu regionů a stimulovat místní ekonomiku. Je nesmírně důležité poskytovat institucionální i neinstitucionální podporu těm, kteří ztratili zaměstnání nebo jsou trvale nezaměstnaní. Pouze místní vlády a organizace vědí, jak to udělat správně. Nemůžeme dovolit, aby byla tato pomoc nedostatečně zajištěna, zejména v situaci, kdy čelíme hospodářské krizi a propouštění. Odklon od uhlí bez zapojení obcí a komunit, kterých se to týká, může přinést zbytečné sociální náklady.”

Izabela Zygmunt z Polish Green Network (Bankwatch Network): „Financování poskytnuté z Fondu spraveldivé trasnformace spolu s celým Fondem obnovy představeným minulý týden v Bruselu, vytváří jedinečnou příležitost k transformaci polské ekonomiky a očištění se od závislosti na fosilních palivech. Polsko nebude schopno jednoduše vydělat peníze bez toho, aby proces transformace bralo vážně – a za tímto účelem musí místní komunity, které jsou transformací nejvíce postiženy, hrát ústřední roli při plánování své vlastní budoucnosti.”