Published on March 1, 2022

Podpora obnovy budov z Fondu na spravodlivú transformáciu

Prinášame vám praktický a konkrétny návrh finančných produktov pre zrýchlenie tempa obnovy budov na Hornej Nitre.

Obnova verejných budov a bytových domov prispeje k zníženiu energetickej spotreby. V oblasti obnovy verejných budov je možné zrýchlenie a zefektívnenie finančných zdrojov dosiahnuť prostredníctvom rozvoja trhu s energetickými službami, v prípade bytových domov bude kľúčové nadviazať na už zabehnuté a úspešné schémy zo ŠFRB a primerane ich modifikovať.

Prečítajte si viac vo vypracovanej podrobnej štúdii na tomto linku.