Articles by Jakub Szafranski

Chwiejny grunt w Imielinie

December 11, 2018

Obywatele, obywatelki i władze Imielina stworzyły wspólny front, by przeciwstawić się niszczycielskiemu wydobyciu węgla pod ich zielonym miastem. Imielin różni się od tego, co wyobrażać można byłoby sobie...

Read more