Articles by Todor Todorov (Za Zemiata, Bankwatch)

Принудително изселване на жителите на селата Бели Бряг и Трояново, чрез натиск от “Мини Марица изток” с цел разширяване добива на въглища

September 3, 2018
, Todor Todorov (Za Zemiata, Bankwatch)

Мини “Марица Изток” са чудовищни лигнитни ями в България, които покриват площ от 240 km2, простираща се между градовете Раднево и Гълъбово. Мините захранват четири големи топлоелектрически централи...

Read more