Published on October 27, 2020

Kampaň Solar in Kutë: iniciativa s cílem proměnit Kutë v první albánskou vesnici poháněnou solární energií

, Nicole Princlova (Centre for Transport and Energy), Just Transition

Je zbytečné, aby byla řeka Vjosa zničena za účelem vybudování hydroelektrárny. Existují lepší alternativy, jež jsou k životnímu prostředí šetrnější.
Organizace EcoAlbania, EuroNatur a RiverWatch spustili fundraisingovou kampaň, která má za cíl nainstalovat solární panely, jež by mohly generovat dostatek elektřiny pro celou vesnici Kutë. Chtějí tím zabránit výstavbě vodních elektráren na řece Vjosa.

Iniciativa vzniká ve chvíli, kdy Albánie víc než když dřív potřebuje rozšířit škálu svých zdrojů energie. A zároveň v tuto chvíli hrozí, že poslední vskutku divoká řeka v Evropě bude znehodnocena vybudováním přehrady a vodní elektrárny.

Kutë je jednou z vesnic, kterou by stavba hydroelektrárny Poçem v údolí řeky Vjosy zasáhla víc než ostatní. Její obyvatelé navíc dali najevo svou nevoli vůči nové elektrárně a vzdorují její výstavbě. Pokud by skutečně k jejímu vybudování došlo, znamenalo by to pro Kutë zničující ekonomické dopady, protože by bylo zatopeno 2500 hektarů zemědělské půdy, což by zároveň vyžadovalo odsun lidí, kteří v těchto místech bydlí.
“Chceme, aby se z Kutë stala energeticky soběstačná komunita. Taky bychom rádi poukázali na to, že narušení říčního toku je zbytečné, protože existují jiné způsoby jak zařídit, aby si vesnice mohla vyrábět energii sama, a také místní komunitě zajistit další příjmy,“ řekl Olsi Nika, výkonný ředitel organizace EcoAlbania.

Zatímco lidé v Kutë bojují za záchranu svých domovů, řeky a půdy, které jsou základem jejich každodenních života, zmíněná kampaň vyvíjí tlak na albánskou vládu, aby využila velký potenciál země vyrábět elektřinu s využitím solární energie.

“Albánie stojí na rozcestí. Ve 21. století máme příležitost vyhnout se chybám minulosti. Využití solární energie pro výrobu elektřiny má mnohem menší dopady na přírodu i na lidi než přehrazování řek. Jak může slunečná země jako Albánie i v dnešní době mířit starou a špinavou cestou ničení přírody, aby vyrobila energii, a přitom ignorovat moderní řešení?! Tahle iniciativa za solární řešení nejenže pomáhá lidem z Kutë a údolí Vjosy, ale také vysílá signál politikům a činitelům s rozhodovacími pravomocemi: co je možné v Kutë, je možné v celé Albánii a napříč Balkánem,“ zdůraznil Ulrich Eichelmann, výkonný ředitel Riverwatch.

Za těchto podmínek žádají EcoAlbania a mezinárodní partneři o podporu, aby mohli vesnici Kutë obstarat čistý obnovitelný zdroj energie a díky tomu přispět k ochraně řeky Vjosy před stavbou vodních elektráren.

O kampani se můžete dočíst více zde: https://gf.me/u/yxdmr5
Autory textu jsou Olsi Nika a Besjana Guri z organizace EcoAlbania.
Autor fotografie: Flickr user Tomasz Lewicki.