Published on October 27, 2020

Zastupitelé hornických měst na Ukrajině mají odteď možnost ovlivnit transformaci uhelných regionů

, Nicole Princlova (Centre for Transport and Energy), Just Transition

Představitelé Platformy pro udržitelný rozvoj hornických měst v Doněcké oblasti se oficiálně stali členy Koordinačního centra pro transformaci uhelných regionů. První schůze Koordinačního centra se konala 8. října 2020. Účastnili se jí vyslaní členové platformy – starostové měst Vuhledar a Myrnohrad a velitel civilně-vojenské správy města Toreck.

Proč je zapojení zastupitelů hornických měst důležité?

Organizace Ecoaction toto rozhodnutí vlády hodnotí kladně. Bez zapojení představitelů měst od samotného začátku nelze spravedlivou transformaci uhelných regionů provést. V tuto chvíli je možné, že si relevantní orgány vyslechnout doporučení ohledně toho, jak lze postupný útlum těžby uskutečnit, přímo od zástupců měst, v nichž se uhlí těží.

Co je Koordinační centrum pro transformaci uhelných regionů?

Ukrajinský kabinet ministrů zřídil Koordinační centrum pro transformaci uhelných regionů na Ukrajině v květnu 2020. Centrum sestává z relevantních státních zaměstnanců, představitelů územně-správních celků, parlamentních poslanců, dále ze zástupců těžařských firem, odborových svazů, sdružení a orgánů místních správ. Členové koordinačního centra mají za úkol především zanalyzovat skutečný stav ekonomiky a systému sociálního zabezpečení v hornických městech a navrhnout možnosti dalšího směrování tak, aby došlo k rozvoji místní ekonomiky a vytvoření pracovních míst.

Co se dělo na první schůzi Koordinačního centra?

Na první schůzi 8. října 2020 předložili představitelé ministerstva energetiky a ministerstva rozvoje komunit a teritorií Ukrajiny návrh Koncepce pro reformu uhelného průmyslu a také návrh Koncepce pro národní program transformace uhelných regionů do roku 2027. Z koncepcí vychází, že podle plánu by se do roku 2027 měla omezit těžba uhlí ve státem vlastněných dolech o 25 % a mělo by vzniknout až 40 000 pracovních pozic v jiných sektorech. Opatření spojená s transformací chce vláda financovat ze státního rozpočtu (včetně separátního financování až do výše 50 % Státního fondu pro regionální rozvoj), místních rozpočtů, mezinárodních programů technické pomoci a v neposlední řadě také za účasti mezinárodních finančních organizací.

„Oficiální začlenění členů Platformy pro udržitelný rozvoj hornických měst v Doněcké oblasti do koordinačního centra umožní, aby byl hlas uhelného regionu vyslyšen i v Kyjevě na vysokých místech. Procesy transformace energetiky, které byly v poslední letech spuštěny, nemají na Ukrajině obdoby a rozhodnou o tom, jak se budou hornické oblasti rozvíjet v následujících desetiletích.

Jakákoliv reforma či transformační program musí vzít v potaz zájmy hornických měst a zajistit, že s jejich obyvateli bude jednáno spravedlivě. Ještě pořád nás čeká spousta práce,“ podotkl Kostiantyn Krynytskyi, ředitel sekce pro energetiku v organizaci Ecoaction.

Rádi bychom připomněli, že zástupci místních úřadů a občanské společnosti měst Vuhledar, Dobropillja, Myrnohrad, Novohrodivka, Pokrovsk a Selydove podepsali 21. května 2019 memorandum o partnerství a zformovali  Platformu pro udržitelný rozvoj hornických měst v Doněcké oblasti. V březnu 2020 se k této iniciativě připojil i Toreck.

Iniciativu a její činnost podporují nevládní neziskové organizace Ecoaction, Luhansk Regional Human Rights Center „Alternativa“ a Germanwatch v rámci projektu „New Energy – New Opportunities for Sustainable Development of Donbas“ neboli Nová energie – nové příležitosti udržitelného rozvoje Donbasu.

Tento článek byl připraven organizací Ecoaction a poprvé publikován zde.