Published on May 20, 2022

Kľúčové faktory návratu: transformácia hornej Nitry očami mladých

Na aktívnej snahe zatraktívniť región hornej Nitry sa v procese jej transformácie zúčastňuje okrem už dlhodobo produktívneho obyvateľstva aj skupina, ktorá produktívna čoskoro bude alebo začína byť. Dokonca ak hovoríme o produktivite ideí a vízií, sú veľakrát z obyvateľstva najproduktívnejší. Do transformácie regiónu, kam by sa chceli raz vrátiť, sa zapájajú mladí ľudia.

Mária Balková a Jana Magdolenová robili prieskum medzi svojimi rovesníkmi vo veku 18-25 rokov. Pýtali sa ich práve na kľúčove faktory ich návratu do rodnej Prievidze a jej okolia. Výsledky, ktoré prezentovali aj pred zástupcami Európskej komisie (DG Regio) vám prinášame v stručnom prehľade.

Kľúčové faktory návratu: transformácia hornej Nitry očami mladých