Published on May 11, 2022

Skúsenosti s plánovaním teplárenstva v Dánsku

Poučiť sa dá nie len z chýb ale aj z dobrých rozhodnutí. Príkladom môže byť také Dánsko. V štúdii zobrazujúcej skúsenosti s plánovaním teplárenstva v tejto krajine sa môžete dozvedieť množstvo zaujímavých informácií o tom, ako sa dajú transformovať súčasné teplárenské systémy na nízkoteplotné.

Rozsiahlu štúdiu pripravená v spolupráci Ea Energy Analyses s Viegand and Maagøe pre Dánsku energetickú agentúru nájdete na nasledovnom linku.