Published on September 9, 2022

Podpora pre mladú generáciu z regiónov spravodlivej transformácie

Výzva EUTEENS4GREEN je otvorená! Mladí ľudia a ich organizácie v regiónoch podporovaných Fondom na spravodlivú transformáciu môžu predložiť žiadosti do 3. novembra 2022. Finančnú podporu môžu získať projekty, participatívne procesy či riešenia, ktoré zvýšia účasť ľudí negatívne ovplyvnených prechodom na zelenú ekonomiku. 

Jednotlivci (od 15 do 24 rokov), mládežnícke skupiny alebo organizácie so sídlom v jednom z regiónov Fondu na spravodlivú transformáciu sa môžu od 22. septembra do 3. novembra 2022 uchádzať o podporu do výšky 10 000 Eur na projekt. Projekty môžu prebiehať najviac 12 mesiacov a majú v nich byť aktívne zapojené sociálne skupiny negatívne ovplyvnené prechodom na zelenú ekonomiku. Pri výbere projektov bude rozhodovať rôznorodosť, inkluzivita a dobrá environmentálna prax. Žiadosti sa predkladajú v anglickom jazyku. Výzvu “EUTEENS4GREEN – Nová generácia ambasádorov pre inkluzívnu zelenú transformáciu” vyhlasujú StartUp Europe Regions NetworkYouth and Environment Europe a CEE Bankwatch Network. Výber podporených projektov sa uskutoční do konca roka.

Podrobné informácie o výzve a jej podmienkach nájdete na stránke EUTeens4Green a tu jelink na prihlasovací formulár.

K tejto a ďalším aktuálnym výzvam pre mladých ľudí pripravujeme stretnutie pre záujemcov z transformovaných regiónov Hornej Nitry, Banskej Bytrice a Košíc v pondelok 3. 10. 2022 o 16.00. V prípade záujmu o účasť napíšte na ilcikova@priateliazeme.sk

V súčasnosti sa tiež hľadajú lokálni facilitátori, ktorí mladým ľuďom poskytnú mentoring v priebehu realizácie ich projektov. Na pozíciu sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formuláru.

Spolupracujúce organizácie v rámci projektu tiež realizujú prieskum medzi mladými ľuďmi a mládežníckymi organizáciami. Ešte stále môžete vyplniť a zdieľať ich dotazník.