Published on October 29, 2020

Polský uhelný region východní Velkopolsko chce být klimaticky neutrální do roku 2040

, Nicole Princlova (Centre for Transport and Energy), Just Transition

Uhelný region Velkopolsko nečekal na rozhodnutí polské vlády a stanovil si ambiciózní datum útlumu těžby uhlí. Zavázal se dosáhnout klimatické neutrality o deset let před datem, které si za cíl vytyčila Evropská unie. Další polské regiony by měly tento příklad následovat.

autor: Alina Pogoda (Polish Green Network)

Dne 23. října se konalo setkání parlamentní skupiny pro spravedlivou transformaci energetiky a parlamentní skupiny zástupců Velkopolska, během nějž byla představena tzv. Koncepce pro spravedlivou transformaci východního Velkopolska.

Tato koncepce předpokládá, že region východního Velkopolska, kde v hnědouhelných dolech či elektrárnách vlastněných soukromou společností ZE PAK S.A. pracuje na 4000 lidí, bude klimaticky neutrální do roku 2040 a že těžba uhlí i jeho spalování za účelem výroby elektřiny a tepla ustane do roku 2030.

Dokument nastiňuje komplexní přístup k transformaci a představuje ambiciózní cíle. Maciej Sytek, předseda Agentury pro regionální rozvoj v městě Konin, který koncepci vytvořil spolu se zastupiteli z místních úřadů, nevládními organizacemi, odborovými svazy a podnikateli, naznačil, že pro rozvoj regionu budou využity všechny dostupné finanční prostředky jak ze státních fondů, tak z fondů EU. Kromě vytvoření nových pracovních míst bude také potřeba zajistit, aby činnost obyvatel v subregionu rosta a aby oblast lákala větší počty turistů.

Věříme, že kromě vytvoření nových pracovních míst bude velmi důležité, abychom dokázali pro celý subregion vybudovat novou identitu,“ zdůraznil Sytek.

Dále také vyzval přítomné poslance, aby podpořili využívání Fondu spravedlivé transformace na regionální úrovni. Mimo to poukázal i na důležitost vytvoření vládního programu pro zaměstnance, kteří opustí těžební průmysl a tradiční energetiku. Tento program by měl zahrnovat mechanismy státní podpory jako například překlenovací důchody či pomoc při hledání nové práce.

Maciej Nietopel, místopředseda správní rady společnosti ZE PAK S.A., během své prezentace prohlásil, že jeho společnost chce v transformaci regionu sehrát důležitou roli a že bude investovat do obnovitelných zdrojů a do vodíku, který on sám nazval „palivem budoucnosti“. Uvedl, že v roce 2025 by měla ZE PAK S.A. vyprodukovat 70 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a v roce 2030 by tento podíl měl být stoprocentní.

Východní Velkopolsko jako první polský subregion oznámilo datum plánované klimatické neutrality a konce spalování uhlí v energetickém a topenářském sektoru. Tato bezprecedentní situace slouží jako příklad pro ostatní uhelné regiony v zemi, které se chystají provést spravedlivou transformaci.