Published on July 16, 2021

V Karlovarském kraji proběhlo první setkání s veřejností nad Plánem spravedlivé územní transformace

Václava Marková, Centrum pro dopravu a energetiku

Na začátku června se v Karlovarském kraji uskutečnilo veřejné setkání týkající se spravedlivé transformace. Jednalo se o vůbec první akci svého druhu zaměřenou na veřejnost nejen v rámci kraje, ale i v rámci celé republiky. Široká participace s občany ohledně spravedlivé transformace v dalších uhelných regionech Česka zatím neprobíhá.

Setkání se uskutečnilo 7. června a proběhlo online. Zúčastnilo se jej 82 lidí, jak z řad široké veřejnosti, tak zástupců a zástupkyň neziskových organizací či měst a obcí. Během projednání promluvil náměstek hejtmana Karlovarského kraje Vojtěch Franta (Piráti), který má na starosti oblast transformace regionu a přípravu pro čerpání Fondu spravedlivé transformace (FST). Představil zde mechanismus spravedlivé transformace, FST či vizi Karlovarského kraje.

Kraj v současnosti připravuje aktivity, které by měly participaci veřejnosti umožnit. „Uvědomujeme si, že participace má být součástí spravedlivé transformace. K tomu, aby transformace byla spravedlivá, je nutné, aby o ní věděl téměř každý člověk z Karlovarského kraje. Nejenom vybrané zájmové skupiny nebo neziskové organizace, ale aby o ní věděla opravdu široká veřejnost,” uvedl náměstek Franta.

Podle jeho vyjádření je připravena interaktivní webová platforma, která by měla být spuštěna v blízké době a nabídnout možnost participovat ve virtuálním prostoru. Cílem kraje je zapojit občany do příprav plánu i do pozdějšího průběhu transformace v následujících letech. Kraj nyní připravuje zadání marketingové strategie, která by měla pomoci s komunikací tématu spravedlivé transformace cílovým skupinám i široké veřejnosti.

Kraj podle náměstka Franty plánuje další setkání s veřejností, konkrétní data zatím nejsou známa. Aktuální verzi plánu spravedlivé transformace a další zveřejněné informace mohou lidé najít na webových stránkách Regionální stálé konference Karlovarského kraje.

Zásadní institucí pro průběh spravedlivé transformace v kraji z hlediska přípravy projektů i participace s místním obyvatelstvem by se měla stát Transformační agentura, kterou kraj připravil jako jeden ze svých strategických projektů. “Uvědomujeme si, že Karlovarský kraj nebyl dlouhodobě schopen čelit výzvám operačních programů. Nejsme jako území schopni využít příležitosti, které máme,” uvedl náměstek. Transformační agentura podle něj představuje takzvaný “no regret” projekt, který je potřeba realizovat bez ohledu na to, zda na něj kraj dostane nebo nedostane grant. “V minimálním rozsahu bychom transformační agenturu spouštěli tak jako tak. Je potřeba, aby zde byla organizace, která bude zajišťovat tuto službu pro území kraje,” doplnil Franta.

Po zapojení veřejnosti do průběhu spravedlivé transformace v jednotlivých uhelných krajích České republiky volají dlouhodobě neziskové organizace. Zástupci a zástupkyně místních spolků a ekologických organizací navrhli představitelům kraje, aby se participace stala jedním ze specifických cílů plánu pro Karlovarský kraj. To by znamenalo, že by byly vyčleněny peníze přímo na aktivity zajišťující participaci občanů a občanek.

“Víme, že participace není levná a jednoduchá záležitost. Zadarmo to dělat nelze. Proto bychom chtěli, aby na ni byly vyčleněny prostředky a participace se mohla dělat opravdu kvalitně,” vysvětlila Zdeňka Brožová, předsedkyně místního spolku Chebsko za klima. Zda se participace stane specifickým cílem plánu, není jisté. Záměr je v současnosti předmětem jednání mezi krajem, Ministerstvem životního prostředí a neziskovými organizacemi.

“Role místních komunit, spolků a aktivní veřejnosti je pro úspěšnou spravedlivou transformaci klíčová. Je dobře, že Karlovarský kraj podnikl první krok pro jejich zapojení. Není ale vyhráno, další měsíce teprve ukáží, jestli se podaří nastavit podmínky participace, která využije plný potenciál zapojení místních do tvorby vize perspektivní budoucnosti regionu,” okomentovala aktivity kraje Kristina Zindulková z Centra pro dopravu a energetiku.

Karlovarský kraj je prvním ze tří českých uhelných regionů, jichž se čerpání peněz z Fondu spravedlivé transformace týká, který nastartoval participaci s veřejností. Moravskoslezský ani Ústecký kraj zatím žádné veřejné projednání svých plánů či vizí na spravedlivou transformaci s místními lidmi neuskutečnily.