Published on January 3, 2023

Przeminęło z węglem: Regiony górnicze w poszukiwaniu nowej energii

Raport „Przeminęło z węglem. Wielkopolska Wschodnia w poszukiwaniu nowej energii” autorstwa profesora Przemysława Sadury, to niezwykła historia regionu, który powstał wraz z odkryciem węgla brunatnego. Konin i okolice, które przez lata swoją gospodarkę opierały na wydobyciu surowca, dziś muszą odpowiedzieć sobie na pytanie czy istnieje „życie po węglu”.
Opracowanie to, to także historia wyjątkowej mobilizacji społeczności regionu, która postanowiła podjąć wyzwanie i „wymyślić się” na nowo. Do tego potrzeba wielkiej determinacji, odwagi i wizji.
W raporcie cytowane są osoby, które aktywnie tworzą sprawiedliwą transformację w regionie. Są to przedstawiciele samorządu, górników, przedsiębiorców, biznesu, mieszkańców czy organizacji społecznych. Bez społecznego zaangażowania transformacja w Wielkopolsce Wschodniej nie byłaby możliwa.
RAPORT