Czech Republic archive

Gold but Old

February 28, 2024

Historical buildings present a unique challenge in decarbonisation. But, as the National Theatre in Prague shows, once the vision is there, the technological and financial barriers shrink.  For...

Read more

Хорни Иржетин – от заплаха за заличаване до справедлив енергиен преход

July 17, 2023

Заедно с представители на мрежата CEE Bankwatch, посетихме Хорни Иржетин като част от проучвателно пътуване в минните райони в Чехия, с цел събиране на добри примери за провеждане на...

Read more