Published on September 17, 2018

ZLE/NZL: „Zdecydowanie krytykujemy te projekty Platformy dla regionów węglowych, które przynoszą korzyści przemysłowi węglowemu”

just-transition.info zapytało wszystkie frakcje Parlamentu Europejskiego o ich stanowisko dotyczące sprawiedliwej transformacji.

Odpowiedzi publikujemy w takiej kolejności, w jakiej je otrzymaliśmy (to, czy frakcje udzielają odpowiedzi, czy też nie, świadczy o tym, w jakim stopniu zależy im na sprawiedliwej transformacji).

Dziś pora na Zjednoczoną Lewicę Europejską – Nordycką Zieloną Lewicę (ZLE/NZL). W imieniu grupy odpowiedziało biuro europosłanki Cornelii Ernst.

JT: Czy sprawiedliwa transformacja jest priorytetem dla waszej frakcji?

ZLE/NZL: Tak, sprawiedliwa transformacja jest dla nas priorytetem. Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego zrzeszeni w ZLE/NZL pochodzą z regionów górniczych w krajach takich jak Hiszpania czy Niemcy (eurodeputowana Cornelia Ernst pochodzi z Saksonii – regionu w Niemczech, którego częścią są Łużyce, gdzie górnictwo ma spore znaczenie) i są zainteresowani rozwojem sprawiedliwej transformacji. W grudniu 2016 r. oraz w listopadzie i grudniu 2017 r. zorganizowaliśmy konferencje i warsztaty dotyczące sprawiedliwej transformacji.

Uważamy, że aby stopniowo wycofywać się z węgla i tworzyć alternatywne możliwości zatrudnienia dla pracowników i pracownic sektora węglowego, których będą dotyczyć zmiany, potrzebny jest sojusz ze związkami zawodowymi i organizacjami zajmującymi się sprawiedliwością klimatyczną.

20 października 2018 r. organizujemy w reńskim obszarze górniczym węgla brunatnego kolejną konferencję dot. sprawiedliwej transformacji.

JT: Jakie środki powinny być zastosowane na poziomie europejskim, aby promować sprawiedliwą transformację?

ZLE/NZL: Niezbędne środki: poprawienie kwalifikacji pracowników i pracownic, więcej pieniędzy na badania w sektorze energii odnawialnej, zapewnienie wszystkim osobom zatrudnionym i bezrobotnym dostępu do systemu zabezpieczeń społecznych, zapewnienie – dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego – wsparcia transformacji w stronę energii odnawialnej oraz wspieranie innych alternatywnych sektorów.

JT: Czy wasza frakcja jest za tym, aby w następnym budżecie UE więcej środków przeznaczono konkretnie na promocję/wsparcie sprawiedliwej transformacji?

ZLE/NZL: Tak, uważamy, że w następnym budżecie UE powinno się przeznaczyć więcej pieniędzy na promocję sprawiedliwej transformacji. Albo poprzez specjalny „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji”, albo poprzez zwiększenie finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

JT: Czy wasza frakcja jest zadowolona z dotychczasowej pracy Platformy dla regionów węglowych w okresie transformacji?

ZLE/NZL: Doceniamy pracę Platformy dla regionów węglowych w okresie transformacji, jednak słyszeliśmy, że niektóre kraje członkowskie przedłożyły Platformie propozycje projektów, które przyniosą korzyści przemysłowi węglowemu. Stanowczo to krytykujemy.