Articles by Ioana Ciuta (Bankwatch)

Pravedna tranzicija za Zapadni Balkan

May 18, 2020
, Ioana Ciuta (Bankwatch)

Zapadnom Balkanu, kao regiji koja je u posljednjih 25 godina prolazila kroz stalne teškoće i sukobe, proces tranzicije nije nepoznanica. Sada ovim zemljama predstoji još jedna tranzicija: prevazilaženje...

Read more