Bulgaria archive

Бобов дол – „Справедлив преход“

September 13, 2018

Колко е засегната община Бобов дол от закриването на последния рудник за подземен въгледобив в България? Подземния въгледобив в Община Бобов дол, съществува от 1891 г., през всички...

Read more

The future of Bobov Dol

September 12, 2018

Interview with Anton Iliev, Head of European Projects Directorate in the Bobov Dol municipality. Just Transition: How affected is the Bobov Dol municipality by the closure of the...

Read more

Принудително изселване на жителите на селата Бели Бряг и Трояново, чрез натиск от “Мини Марица изток” с цел разширяване добива на въглища

September 3, 2018
, Todor Todorov (Za Zemiata, Bankwatch)

Мини “Марица Изток” са чудовищни лигнитни ями в България, които покриват площ от 240 km2, простираща се между градовете Раднево и Гълъбово. Мините захранват четири големи топлоелектрически централи...

Read more